Εγγενείς τεχνολογίες cloud. Γεια! Όλοι, είμαι ο Gopal στη σειρά… | από το NIST Cloud Computing Club | Ιανουάριος 2024

By | January 12, 2024

Γεια! Όλοι, εγώ είμαι ο Gopal, στη σειρά εκμάθησης Cloud Technologies, σήμερα θα μάθουμε για τις Native Technologies Cloud.

Οι εγγενείς τεχνολογίες του cloud είναι ένα σύνολο εργαλείων και πρακτικών λογισμικού που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δημιουργούν, να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται εφαρμογές στο cloud. Οι εγγενείς εφαρμογές του cloud έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύονται την επεκτασιμότητα, την ελαστικότητα και τον αυτοματισμό που προσφέρουν οι πλατφόρμες cloud. Σε αυτό το ιστολόγιο, θα εξερευνήσουμε μερικές από τις βασικές τεχνολογίες του cloud και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε σύγχρονες, γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις λογισμικού.

Οι εγγενείς τεχνολογίες του cloud δεν είναι μια ενιαία τεχνολογία, αλλά ένα σύνολο διαφορετικών εργαλείων και μεθοδολογιών που συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την εγγενή ανάπτυξη του cloud. Μερικές από τις κοινές εγγενείς τεχνολογίες cloud περιλαμβάνουν:

1) Δοχεία:

Τα κοντέινερ είναι ελαφριά, απομονωμένα περιβάλλοντα που συγκεντρώνουν μια εφαρμογή και τις εξαρτήσεις της. Τα κοντέινερ επιτρέπουν στους προγραμματιστές να εκτελούν εφαρμογές με συνέπεια σε διαφορετικές πλατφόρμες και περιβάλλοντα, χωρίς να ανησυχούν για προβλήματα συμβατότητας ή διαχείρισης παραμέτρων. Τα κοντέινερ επιτρέπουν επίσης ταχύτερη ανάπτυξη, φορητότητα και επεκτασιμότητα των εφαρμογών.

2)Μικροϋπηρεσίες:

Οι Microservices είναι ένα στυλ αρχιτεκτονικής λογισμικού που χωρίζει μια εφαρμογή σε μικρότερες, ανεξάρτητες υπηρεσίες που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω API. Οι μικροϋπηρεσίες βοηθούν τους προγραμματιστές να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα, να βελτιώνουν την ευελιξία και να αυξάνουν την ανθεκτικότητα της εφαρμογής. Οι Microservices επιτρέπουν επίσης στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και πλαίσια για κάθε υπηρεσία, με βάση την καλύτερη προσαρμογή στη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις.

3) Ενορχηστρωτές κοντέινερ:

Οι ενορχηστρωτές εμπορευματοκιβωτίων είναι πλατφόρμες που αυτοματοποιούν την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την κλιμάκωση εφαρμογών με εμπορευματοκιβώτια. Οι ενορχηστρωτές εμπορευματοκιβωτίων παρέχουν δυνατότητες όπως ανακάλυψη υπηρεσίας, εξισορρόπηση φορτίου, παρακολούθηση υγείας και ανοχή σφαλμάτων. Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς ενορχηστρωτές κοντέινερ είναι οι Kubernetes, Docker Swarm και Apache Mesos.

4) Χωρίς διακομιστή:

Το Serverless είναι ένα μοντέλο υπολογιστικού νέφους που αφαιρεί την υποκείμενη υποδομή και επιτρέπει στους προγραμματιστές να επικεντρωθούν στη λογική της εφαρμογής. Οι εφαρμογές χωρίς διακομιστή εκτελούνται κατ’ απαίτηση, ως απόκριση σε συμβάντα ή ενεργοποιήσεις και καταναλώνουν πόρους μόνο όταν είναι ενεργές. Οι πλατφόρμες χωρίς διακομιστή διαχειρίζονται την παροχή υποδομής, την κλιμάκωση και τη συντήρηση και χρεώνουν μόνο για την πραγματική χρήση πόρων. Μερικά παραδείγματα πλατφορμών χωρίς διακομιστή είναι τα AWS Lambda, Azure Functions και Google Cloud Functions.

5) DevOps:

Το DevOps είναι μια κουλτούρα και ένα σύνολο πρακτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων ανάπτυξης και λειτουργιών και στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας παράδοσης λογισμικού. Το DevOps βοηθά τους προγραμματιστές να παρέχουν λογισμικό πιο γρήγορα, πιο συχνά και πιο αξιόπιστα, χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές όπως η συνεχής ενοποίηση, η συνεχής παράδοση, η υποδομή ως κώδικας και η παρακολούθηση.

Οι εγγενείς τεχνολογίες στο cloud προσφέρουν πολλά οφέλη σε επιχειρήσεις και προγραμματιστές, όπως:

Οι εγγενείς τεχνολογίες στο cloud επιτρέπουν ταχύτερη ανάπτυξη και ανάπτυξη εφαρμογών, χρησιμοποιώντας ευέλικτες μεθοδολογίες, αυτοματισμό και αρθρωτό σχεδιασμό. Οι προγραμματιστές μπορούν να επαναλάβουν και να πειραματιστούν πιο γρήγορα και να προσφέρουν αξία στους πελάτες πιο γρήγορα.

Οι εγγενείς τεχνολογίες στο cloud επιτρέπουν στις εφαρμογές να αυξάνουν ή να μειώνουν αυτόματα, με βάση τη ζήτηση και τον φόρτο εργασίας. Οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την παροχή ή τη διαχείριση διακομιστών και μπορούν να αξιοποιήσουν τους σχεδόν απεριόριστους πόρους του cloud.

Οι εγγενείς τεχνολογίες στο cloud βελτιώνουν την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κατανεμημένες και ανθεκτικές αρχιτεκτονικές, μηχανισμούς αυτοίασης και συστήματα ανοχής σε σφάλματα. Οι προγραμματιστές μπορούν να χειριστούν τις αποτυχίες με χάρη και να διασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές είναι πάντα σε λειτουργία.

Οι εγγενείς τεχνολογίες στο cloud μειώνουν το λειτουργικό και κεφαλαιουχικό κόστος των εφαρμογών που εκτελούνται, χρησιμοποιώντας μοντέλα pay-as-you-go, βελτιστοποίηση πόρων και μείωση των απορριμμάτων. Οι προγραμματιστές μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα πληρώνοντας μόνο για αυτά που χρησιμοποιούν και αποφεύγοντας την υπερβολική παροχή ή την υποχρησιμοποίηση των πόρων.

Το cloud computing είναι μια ευρύτερη έννοια που αναφέρεται στην παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών, όπως αποθήκευση, επεξεργαστική ισχύ και εφαρμογές, μέσω του Διαδικτύου. Περιλαμβάνει διάφορα μοντέλα υπηρεσιών, όπως το Infrastructure as a Service (IaaS), το Platform as a Service (PaaS) και το Software as a Service (SaaS).

Οι εγγενείς τεχνολογίες στο cloud, από την άλλη πλευρά, εστιάζουν ειδικά στη δημιουργία και λειτουργία εφαρμογών που αξιοποιούν τα οφέλη των περιβαλλόντων cloud. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύονται πλήρως τη δυναμική, επεκτάσιμη και κατανεμημένη φύση των πλατφορμών cloud. Οι εγγενείς εφαρμογές στο cloud είναι συνήθως κοντέινερ, χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών και διαχειρίζονται με εργαλεία ενορχήστρωσης όπως το Kubernetes.

Ουσιαστικά, το cloud computing είναι το γενικό παράδειγμα για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής μέσω του Διαδικτύου, ενώ οι εγγενείς τεχνολογίες στο cloud είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εφαρμογών βελτιστοποιημένων για περιβάλλοντα cloud.

Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει μόνο τα βασικά και το περιεχόμενο των εγγενών τεχνολογιών cloud. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εγγενείς τεχνολογίες cloud και τον τρόπο χρήσης τους, ακολουθούν ορισμένοι πόροι που μπορούν να σας βοηθήσουν:

  • Τι είναι εγγενές σύννεφο: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τις εγγενείς εφαρμογές και τεχνολογίες AWS cloud.
  • Τι είναι εγγενές σύννεφο: Μια λεπτομερής επεξήγηση των εννοιών και των πλεονεκτημάτων του cloud native από το Google Cloud.
  • Τι είναι εγγενές σύννεφο: Μια συνοπτική εισαγωγή στις εγγενείς τεχνολογίες και πρακτικές cloud από την Kong Inc.
  • Τι είναι εγγενές σύννεφο: Μια σύντομη επισκόπηση της εγγενούς ανάπτυξης cloud και των πλεονεκτημάτων της από την Palo Alto Networks.
  • Τι είναι εγγενές σύννεφο: Ένας απλός ορισμός του cloud native και των κύριων πυλώνων του από το Microsoft Learn.
  • Σύννεφο εγγενές τοπίο: Ένας οπτικός χάρτης του εγγενούς οικοσυστήματος του cloud και των διαφόρων έργων και προϊόντων που αποτελούν μέρος του από το Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Ελπίζουμε ότι αυτό το ιστολόγιο σας έχει δώσει μια επισκόπηση των εγγενών τεχνολογιών cloud και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε καλύτερες λύσεις λογισμικού. Ευχαριστώ για την ανάγνωση!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *