Η ομάδα του MIT CSAIL επιδιώκει να οικοδομήσει εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο

By | January 9, 2024

Ποιον εμπιστεύεστε στο Διαδίκτυο;

Μια καλύτερη ερώτηση θα μπορούσε να είναι: Είναι δυνατή η εμπιστοσύνη ακόμη και στο Διαδίκτυο;

Και κατ’ επέκταση: είναι δυνατή η εμπιστοσύνη παντού στα μέσα ενημέρωσης;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *