Περισσότεροι εργαζόμενοι χρειάζονται βοήθεια για να αποκτήσουν γνώση τεχνητής νοημοσύνης, ευρήματα μελέτης LinkedIn

By | March 7, 2024

Η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες πτυχές του χώρου εργασίας υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της εξοικείωσης με την τεχνητή νοημοσύνη στους χώρους εργασίας. Για τους ηγέτες που θέλουν να καθοδηγήσουν τους οργανισμούς τους σε αυτήν την επανάσταση, είναι απαραίτητο να κατανοήσουν τις συνέπειες της κατάκτησης της τεχνητής νοημοσύνης και να εφαρμόσουν στρατηγικές για την καλλιέργειά της.

Η κατάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας

Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον κόσμο της εργασίας και οι εταιρείες που όχι μόνο εφαρμόζουν την τεχνολογία αλλά και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους να τη χρησιμοποιεί τακτικά και να εργάζεται μαζί της έχουν πολλά να κερδίσουν. Η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα καθημερινό περιβάλλον εργασίας σημαίνει ότι μπορείς να αξιοποιήσεις αποτελεσματικά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για έρευνα, ανάλυση δεδομένων, αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης πελατών, προγνωστική συντήρηση κ.λπ., βελτιώνοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Για τους εργαζόμενους, πρέπει να αναπτυχθούν νέοι μύες, κάτι που απαιτεί την υποστήριξη των εργοδοτών τους και μια κίνηση προς τη συνεχή εκπαίδευση. Όσοι μαθαίνουν αυτές τις βασικές νέες δεξιότητες θα μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα επαγγελματικό μέλλον όπου τα εργαλεία AI αυξάνουν τους ρόλους, βοηθώντας άτομα και επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες και να είναι πιο παραγωγικοί.

Μια πρόσφατη μελέτη του LinkedIn
LNKD
Σχεδόν 5.000 μέλη του LinkedIn σε επίπεδο VP και άνω σε όλο τον κόσμο έχουν επισημάνει ότι πολλές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν προετοιμάζουν επαρκώς τους υπαλλήλους τους για το μέλλον που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν και οι ηγέτες των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούν σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο, μόνο το 44% των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο διευκολύνουν ενεργά την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο εργατικό τους δυναμικό. Αυτή η τάση δεν είναι μεμονωμένη στη Βρετανία. Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη, με μόνο το 36% των Ολλανδών ηγετών επιχειρήσεων και το 38% των Γάλλων ηγετών επιχειρήσεων να λαμβάνουν μέτρα για να βελτιώσουν τις γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης των υπαλλήλων τους.

Τα ευρήματα του LinkedIn υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάπτυξης δεξιοτήτων, με τις δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις εργασίας παγκοσμίως να προβλέπεται να αυξηθούν κατά 51% έως το 2030 (από το 2016), ποσοστό που αναμένεται να ανέλθει στο 68% λόγω της προόδου στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η αλλαγή τονίζει το αυξανόμενο χάσμα δεξιοτήτων, με το 69% των Ευρωπαίων διευθυντών προσλήψεων να σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση τα επόμενα πέντε χρόνια. Ως εκ τούτου, είναι επείγον για τις εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Janine Chamberlin, αντιπρόεδρος του LinkedIn και υπεύθυνη χώρας του Ηνωμένου Βασιλείου, μου είπε σε μια συνέντευξη: «Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι κατέχουν την τεχνητή νοημοσύνη. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις εργασίας εξελίσσονται ταχύτερα από ποτέ, καθοδηγούμενες από την ταχεία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη, και οι επιχειρήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να καθυστερήσουν την αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Παρά αυτές τις προκλήσεις, η μελέτη του LinkedIn αποκαλύπτει ότι υπάρχει σαφής ενθουσιασμός μεταξύ των επαγγελματιών να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την τεχνητή νοημοσύνη, με το 83% των Ευρωπαίων επαγγελματιών να εκφράζουν ενθουσιασμό για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία τους και το 74% να πιστεύουν ότι θα διευκολύνει την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Αυτή η επιθυμία βελτίωσης των δεξιοτήτων είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ατομική εξέλιξη της σταδιοδρομίας, αλλά και για την εσωτερική κινητικότητα και τη διατήρηση ταλέντων, όπου οι εταιρείες αντιμετωπίζουν μεγάλες ανησυχίες. Με το 50% των διευθυντών προσλήψεων να προβλέπουν αύξηση του κύκλου εργασιών των εργαζομένων το 2024, η καλλιέργεια μιας κουλτούρας μάθησης και ανάπτυξης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των ταλέντων και τη διευκόλυνση των αλλαγών σταδιοδρομίας στις εταιρείες.

Ο Chamberlin του LinkedIn δήλωσε: «Καθώς πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της πρόσληψης ατόμων με τις σωστές δεξιότητες, στους σωστούς ρόλους, τη σωστή στιγμή, η ανάπτυξη δεξιοτήτων γίνεται γρήγορα στρατηγική επιταγή. Οι εταιρείες που καλλιεργούν ισχυρές κουλτούρες μάθησης και ενθαρρύνουν την εσωτερική κινητικότητα θα επωφεληθούν από ένα προσαρμόσιμο και ανθεκτικό εργατικό δυναμικό που ευδοκιμεί εν μέσω αλλαγών.

Η επιθυμία των εργαζομένων να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τη στρατηγική ανάγκη των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζει μια ευκαιρία για τους ηγέτες να δράσουν. Ο Terence Mauri, μέντορας επιχειρηματίας στο MIT και το London Business School, μου είπε σε μια συνέντευξη: «Αυτό σημαίνει ότι οι ηγέτες μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές που όχι μόνο προετοιμάζουν τους οργανισμούς τους για το μέλλον, αλλά και καλύπτουν άμεσες ανάγκες διατήρησης ταλέντων. Αυτή η άποψη είναι ενδιαφέρουσα γιατί υπογραμμίζει το διπλό πλεονέκτημα της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στους οργανισμούς: βιωσιμότητα και διατήρηση ταλέντων. Ευθυγραμμίζοντας τις στρατηγικές AI με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των εργαζομένων, οι ηγέτες μπορούν να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα καινοτομίας και προσαρμοστικότητας. Η προοπτική του Mauri υπογραμμίζει τη σημασία της εξέτασης της τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο ως εργαλείου για λειτουργική αποτελεσματικότητα ή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και ως βασικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προσελκύει και διατηρεί τα καλύτερα ταλέντα.

Οι ακόλουθες πέντε στρατηγικές παρέχουν έναν οδικό χάρτη για τους ηγέτες να αναπτύξουν τη γνώση AI εντός των ομάδων τους. Διασφαλίζοντας ότι οι υπάλληλοί τους δεν είναι μόνο προετοιμασμένοι για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ικανοί να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να οδηγήσουν την επιχειρηματική επιτυχία, οι ηγέτες μπορούν να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης έως την παροχή παραδείγματος, αυτές οι προσεγγίσεις υπογραμμίζουν τον πολύπλευρο ρόλο των ηγετών στην προώθηση ενός περιβάλλοντος όπου η ανάπτυξη, η καινοτομία και οι ηθικοί παράγοντες συνδυάζονται για να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ψηφιακή εποχή.

1. Καλλιεργήστε μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης

Οι ηγέτες πρέπει να υπερασπιστούν μια κουλτούρα που εκτιμά τη συνεχή μάθηση και την περιέργεια. Η ενθάρρυνση των εργαζομένων να ασχοληθούν με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και σε βασικό επίπεδο, απομυθοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και την ενσωματώνει στον ιστό των καθημερινών λειτουργιών. Αυτό μπορεί να διευκολυνθεί με τακτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα και δημιουργία ευκαιριών για πρακτικές εμπειρίες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, ενσωματώνοντας αυτήν την κουλτούρα σε μετρήσεις απόδοσης και σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης, οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξής τους, ενισχύοντας τη σημασία της γνώσης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα εταιρικά επίπεδα.

2. Δώστε το παράδειγμα

Ως ηγέτης, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ισχυρό παράδειγμα. Η επίδειξη προθυμίας για μάθηση και πειραματισμό με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμπνεύσει την ομάδα σας να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Μοιραστείτε τις μαθησιακές σας εμπειρίες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε και πώς τις ξεπεράσατε. Αυτό όχι μόνο εξανθρωπίζει τη διαδικασία μάθησης, αλλά υπογραμμίζει επίσης την αξία του mastering AI από πάνω προς τα κάτω. Επιπλέον, συμμετέχοντας ενεργά σε έργα και πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης, οι ηγέτες μπορούν να παρέχουν απτές αποδείξεις της δέσμευσής τους να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για οργανωτική ανάπτυξη, ενισχύοντας μια κουλτούρα όπου η καινοτομία και η προσαρμοστικότητα εκτιμώνται ιδιότητες.

3. Ενσωματώστε την τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρηματικές στρατηγικές

Οι ηγέτες πρέπει να ενσωματώσουν την κουλτούρα της AI στον στρατηγικό ιστό του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση του πού μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία και την ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης με τους επιχειρηματικούς στόχους. Έχει να κάνει με το να κοιτάξουμε πέρα ​​από την άμεση λειτουργική αποτελεσματικότητα και να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία, να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών και να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ενσωματώνοντας την επάρκεια AI ως βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού, οι ηγέτες διασφαλίζουν ότι οι ομάδες τους δεν αντιδρούν απλώς στις τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αξιοποιούν προληπτικά την τεχνητή νοημοσύνη για να καθορίσουν τη μελλοντική κατεύθυνση του οργανισμού. Αυτή η στρατηγική ευθυγράμμιση δίνει έμφαση στον κρίσιμο ρόλο της κατάκτησης της τεχνητής νοημοσύνης στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο.

4. Ενθαρρύνετε τη συνεργασία και τις διεπιστημονικές ομάδες

Η προώθηση ενός περιβάλλοντος όπου συνεργάζονται ειδικοί πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων και ειδικοί τομέα μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία και να βελτιώσει τη γνώση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα. Οι διεπιστημονικές ομάδες μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα προβλήματα πιο αποτελεσματικά, φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές προοπτικές και δεξιότητες για να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη με καινοτόμους τρόπους. Επιπλέον, μια τέτοια συνεργασία καταρρίπτει τα σιλό μέσα σε οποιαδήποτε εταιρεία, διευκολύνοντας μια πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη έργων. Αυτό όχι μόνο εμπλουτίζει την εμπειρία εκμάθησης AI, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι οι εφαρμογές AI βασίζονται στη βαθιά κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου, μεγιστοποιώντας έτσι τον αντίκτυπο και τη συνάφειά τους.

5. Αντιμετωπίστε ηθικά ζητήματα

Τέλος, οι ηγέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ηθικά ζητήματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει τη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνουν αποφάσεις, την αντιμετώπιση πιθανών προκαταλήψεων και την εξέταση των κοινωνικών επιπτώσεων των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Η ενθάρρυνση ανοιχτών συζητήσεων σχετικά με τις ηθικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης προωθεί μια υπεύθυνη προσέγγιση στην υιοθέτηση της τεχνολογίας. Με τη θέσπιση πλαισίων και κατευθυντήριων γραμμών για την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οι ηγέτες μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη τόσο εντός των ομάδων τους όσο και με την ευρύτερη κοινότητα των ενδιαφερομένων. Αυτή η δέσμευση στην ηθική όχι μόνο μετριάζει τους κινδύνους, αλλά επίσης τοποθετεί τον οργανισμό ως ηγέτη στην ανάπτυξη και την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας έτσι τη φήμη του και ευθυγραμμίζοντας με τις αυξανόμενες προσδοκίες του κοινού και των καταναλωτών.

Έτσι, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το τοπίο της εργασίας, η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύεται ως βασική δεξιότητα για το σύγχρονο εργατικό δυναμικό. Για τους ηγέτες, η πρόκληση δεν είναι μόνο να παραμείνουν ενήμεροι για τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και να καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ευδοκιμήσει. Οι ηγέτες που πλοηγούνται αποτελεσματικά στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης θα διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα παραμείνουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες στην ψηφιακή εποχή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *