Πώς να επενδύσετε σε μερίσματα, σύμφωνα με…

By | January 9, 2024

Αποποίηση ευθύνης: Ο Mo είναι ένας βοηθός έρευνας beta AI που έχει δημιουργηθεί στο Morningstar Intelligence Engine που μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας άρθρα και έρευνες Morningstar. Το MB έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει και να συνοψίζει τις ανεξάρτητες γνώσεις της Morningstar σε μια μορφή που μπορούν να κατανοήσουν οι επενδυτές και οι επαγγελματίες επενδύσεων. Ο Μο δεν μπορεί να δώσει επενδυτικές συμβουλές. Όπως και άλλα AI, ο Mo μερικές φορές παίρνει τα γεγονότα λάθος. Πάντα να ελέγχετε μόνοι σας τα γεγονότα πριν ενεργήσετε σε αυτά.

Φερνάντο Λουκέ: Γεια σου Μω. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω μαζί σου για τα μερίσματα. Πολλοί επενδυτές προσελκύονται από αυτά. Τι θα τους έλεγες;

Mo: Τα μερίσματα μπορεί να είναι μια ελκυστική επενδυτική στρατηγική για πολλούς επενδυτές. Τα μερίσματα είναι πληρωμές σε μετρητά που πραγματοποιεί μια εταιρεία στους μετόχους της, συνήθως σε τακτική βάση. Μπορούν να παρέχουν μια σταθερή ροή εισοδήματος και μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για επενδυτές που προσανατολίζονται στο εισόδημα, όπως οι συνταξιούχοι, οι οποίοι βασίζονται σε τακτικές ταμειακές ροές από τις επενδύσεις τους.

Οι μετοχές που πληρώνουν μερίσματα μπορούν επίσης να προσφέρουν ένα μαξιλάρι κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης της αγοράς, καθώς τα έσοδα από μερίσματα μπορούν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση πιθανών απωλειών στις τιμές των μετοχών. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν πληρώνουν όλες οι εταιρείες μερίσματα και η πληρωμή τους δεν είναι εγγυημένη. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους επενδυτικούς τους στόχους, την ανοχή κινδύνου και την οικονομική υγεία της εταιρείας πριν επενδύσουν σε μετοχές που πληρώνουν μερίσματα.

Τι επηρεάζει τις πληρωμές μερισμάτων;

FL: Εντάξει. Ποιοι οικονομικοί παράγοντες και παράγοντες της αγοράς μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση αυτής της στρατηγικής;

Mo: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις της επενδυτικής στρατηγικής περιλαμβάνουν την αξία, την ορμή, την ποιότητα, το μικρό μέγεθος, τη χαμηλή μεταβλητότητα και το επενδυτικό κόστος. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ερευνηθεί εκτενώς και έχουν αποδειχθεί ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Επιπλέον, παράγοντες όπως ο κίνδυνος, η λανθασμένη τιμολόγηση και οι θεσμικές τριβές μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις αποδόσεις των επενδυτικών στρατηγικών. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε παράγοντες που μπορούν να ελεγχθούν, όπως οι αμοιβές, η φορολογική αποτελεσματικότητα, η διαφοροποίηση, ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου και η συμπεριφορά των επενδυτών. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων υπόκεινται σε εγγενή αβεβαιότητα.

FL: Είναι αλήθεια ότι μια στρατηγική μερίσματος αποδίδει καλύτερα μακροπρόθεσμα από την αγορά;

Mo: Δεν υπάρχει σαφής συναίνεση σχετικά με το εάν μια στρατηγική μερίσματος αποδίδει καλύτερα από την αγορά μακροπρόθεσμα. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι οι στρατηγικές που επικεντρώνονται στην αύξηση των μερισμάτων είναι πιθανό να διατηρηθούν καλύτερα, ενώ άλλοι προειδοποιούν ότι οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη παράγοντες όπως οι αναλογίες πληρωμών, οι τρέχουσες αποδόσεις και οι δείκτες οικονομικής υγείας για να εγγυηθούν τη σωστή ισορροπία μεταξύ εισοδήματος και ποιότητας.

Επιπλέον, η απόδοση των μετοχών μερισμάτων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση και τις συνθήκες της αγοράς. Θα απαιτηθεί πρόσθετη έρευνα και ανάλυση για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας μιας στρατηγικής μερίσματος σε σχέση με την αγορά.

FL: Ποιους οικονομικούς δείκτες πρέπει να λάβω υπόψη όταν αναζητώ επενδύσεις με ισχυρά μερίσματα;

Mo: Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες για την αξιολόγηση των εταιρειών για ισχυρά μερίσματα περιλαμβάνουν οικονομική τάφρος, ιστορικό αυξανόμενων πληρωμών μερισμάτων, θετικές συναινετικές προβλέψεις κερδών, λογικούς δείκτες αποπληρωμής και υψηλή μερισματική απόδοση. Οι εταιρείες με μεγάλες οικονομικές τάφρους είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν τα μερίσματά τους κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Οι μειώσεις ή διαγραφές μερισμάτων είναι συχνά σημάδι οικονομικών δυσκολιών. Επιπλέον, οι εταιρείες που αυξάνουν τακτικά τα μερίσματά τους και έχουν ιστορικό διπλασιασμού των μερισμάτων τους σε διάστημα 10 ετών θεωρούνται ευνοϊκές.

Μπορώ να αξιολογήσω την πιθανότητα σταθερών μερισμάτων;

FL: Και μπορώ να αξιολογήσω τη σταθερότητα και τη συνέπεια των μερισμάτων μιας εταιρείας;

MB: Για να αξιολογήσετε τη σταθερότητα και τη συνέπεια των μερισμάτων μιας εταιρείας, μπορείτε να λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

1) Οικονομική Τάφρος: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας, ή οικονομική τάφρος, είναι μια σημαντική μέτρηση για την αξιολόγηση της σταθερότητας της ροής κερδών της. Οι εταιρείες με ευρεία ή στενή οικονομική τάφρο είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν τα μερίσματά τους κατά τη διάρκεια της ύφεσης από τις εταιρείες χωρίς τάφρο.

2) Ιστορικό πληρωμών μερισμάτων: Το ιστορικό μιας εταιρείας με συνεπείς ή αυξανόμενες πληρωμές μερισμάτων καταδεικνύει την προθυμία και την ικανότητά της να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους. Οι εταιρείες με μακρά ιστορία σταθερών μερισμάτων είναι πιο πιθανό να αντέξουν τις αναταράξεις της αγοράς και να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις πληρωμές μερισμάτων τους.

3) Προσέγγιση στάθμισης μετοχών: Η στάθμιση των μετοχών με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, καθώς μεγαλύτερες, πιο ώριμες και κερδοφόρες εταιρείες λαμβάνουν μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιο. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στην αποφυγή μετοχών των οποίων τα θεμελιώδη μεγέθη επιδεινώνονται. Από την άλλη πλευρά, η στάθμιση της μερισματικής απόδοσης αυξάνει την έκθεση σε μετοχές με σταθερά ή αυξανόμενα μερίσματα.

4) Τάση μερισμάτων και εταιρική καθοδήγηση: Η ανάλυση της τάσης των πληρωμών μερισμάτων μιας εταιρείας με την πάροδο του χρόνου μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τη μερισματική πολιτική της. Επιπλέον, η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της εταιρείας και οι οδηγίες για την πληρωμή μερισμάτων μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν την κατεύθυνση της εταιρείας και τους πιθανούς λόγους για περικοπές μερισμάτων.

5) Consensus Earnings Forecasts and Payout Ratios: Οι εταιρείες με θετικές συναινετικές προβλέψεις κερδών από αναλυτές και λογικούς δείκτες κερδών (κάτω από 75%) είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν την αύξηση των μερισμάτων. Οι υψηλοί δείκτες πληρωμών υποδηλώνουν μη βιώσιμα μερίσματα.

FL: Ποιες είναι οι καλύτερες μετοχές για μια επενδυτική στρατηγική που βασίζεται σε μέρισμα;

MB: Τα καλύτερα μερίσματα για μια επενδυτική στρατηγική είναι αυτά με βιώσιμα μερίσματα και [those that are] υποτιμημένος. Είναι σημαντικό να είστε επιλεκτικοί και να μην κυνηγάτε απλώς υψηλές αποδόσεις, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβληματικά σημεία και μη βιώσιμα μερίσματα. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία των μερισμάτων. Επιπλέον, προτείνεται η εστίαση σε εταιρείες με υποστηρικτικές ομάδες διαχείρισης. Συγκεκριμένα αποθέματα που πληρούν αυτά τα κριτήρια δεν αναφέρονται στις παρεχόμενες πληροφορίες.

FL: Είναι μια στρατηγική μερισμάτων κατάλληλη για κάθε επενδυτή;

Mo: Μια στρατηγική μερίσματος δεν είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Ενώ οι στρατηγικές μερισμάτων μπορούν να δημιουργήσουν εισόδημα και πιθανή ανάπτυξη, ενέχουν επίσης κινδύνους. Ορισμένες στρατηγικές μερισμάτων δίνουν έμφαση στην αύξηση των μερισμάτων, ενώ άλλες δίνουν έμφαση στο τρέχον εισόδημα. Η επιθετική επιδίωξη υψηλών αποδόσεων μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει επενδύσεις σε εταιρείες με επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών.

Επιπλέον, μια στενή εστίαση στην αύξηση των μερισμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλές τρέχουσες αποδόσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, στρατηγικές μερισμάτων που προσφέρουν αποδόσεις που ξεπερνούν την αγορά, ενώ μετριάζουν τον κίνδυνο. Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη τους μεμονωμένους στόχους και την ανοχή κινδύνου όταν αποφασίζουν εάν μια στρατηγική μερίσματος είναι κατάλληλη για αυτούς.

Τι πρέπει να κάνω στο The Bad Times;

FL: Τέλος… μια δύσκολη ερώτηση: πώς θα διαχειρίζατε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με βάση το μέρισμα σε δύσκολες οικονομικές στιγμές;

MB: Για τη διαχείριση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου με βάση το μέρισμα σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, συνιστάται να ακολουθήσετε αυτές τις στρατηγικές:

1. Αγορά τίτλων με περιθώριο ασφαλείας: Αναζητήστε τίτλους που διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση (τουλάχιστον 10% έως 15%) από την εκτιμώμενη εύλογη αξία τους.

2. Διαφοροποιήστε το χαρτοφυλάκιό σας: Οι μετοχές που προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις είναι συχνά συγκεντρωμένες σε λίγους τομείς με χαμηλές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση του αντίκτυπου της περικοπής μερισμάτων μιας μεμονωμένης εταιρείας.

3. Μείνετε ενημερωμένοι για γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μερισματικές πολιτικές: Παρακολουθήστε τυχόν γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μερισματική πολιτική των εταιρειών του χαρτοφυλακίου σας, όπως ο υπερβολικός δανεισμός για εξαγορές ή ο αυξημένος ανταγωνισμός.

4. Εξετάστε θετικά σενάρια: Μην εστιάζετε μόνο στις επιπτώσεις της ύφεσης. Προετοιμαστείτε επίσης για θετικά σενάρια και βεβαιωθείτε ότι παίρνετε το σωστό ρίσκο για να πετύχετε τους στόχους σας.

5. Επενδύστε σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο: Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που αποδίδουν διαφορετικά κατά τη διάρκεια της ύφεσης, όπως μετοχές και ομόλογα υψηλής ποιότητας, μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό του κινδύνου.

6. Καθοδηγήστε τον επιχειρηματικό κύκλο: Προσαρμόστε την κατανομή του ενεργητικού σας με βάση τις διαφορετικές φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου. Για παράδειγμα, σε περιόδους επιταχυνόμενης ανάπτυξης, εστιάστε στην πίστωση υψηλής απόδοσης και στις ανεπτυγμένες μετοχές της αγοράς. Σε περιόδους ύφεσης, εστιάστε στα επιτόκια και στα πολύτιμα μέταλλα.

FL: Εντάξει. Σας ευχαριστώ Mo για τη βοήθειά σας.

MB: Παρακαλώ! Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μη διστάσετε να ρωτήσετε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *