Τεχνολογία πορτοφολιών UPCX Pioneers Quantum-Secure Blockchain

By | January 13, 2024

Σιγκαπούρη, 12 Ιανουαρίου 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στην τεχνολογία κβαντικών υπολογιστών τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια προσοχή σε αυτόν τον τομέα έχει αυξηθεί. Κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν ανακοινώσει σημαντικές προόδους στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών. Για παράδειγμα, μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας ισχυρίστηκε ότι επιτύχει την κβαντική υπεροχή, με τον κβαντικό υπολογιστή της να ξεπερνά τους ισχυρότερους παραδοσιακούς υπολογιστές σε συγκεκριμένες εργασίες. Αυτές οι εξελίξεις προαναγγέλλουν την αυγή μιας νέας εποχής υπολογιστών που κυριαρχείται από κβαντικές τεχνολογίες.

Οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη χρήση qubits (quantum bit) για υπολογισμούς. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δυαδικά bit, τα qubits μπορούν να υπάρχουν σε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα, επιτρέποντας τον κβαντικό παραλληλισμό. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους κβαντικούς υπολογιστές να επιταχύνουν σημαντικά την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, ιδιαίτερα στην αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφικών αλγορίθμων.

Η ασφάλεια της πιο σύγχρονης τεχνολογίας blockchain βασίζεται σε παραδοσιακούς κρυπτογραφικούς αλγόριθμους, οι οποίοι εξαρτώνται από την υπολογιστική δυσκολία συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων. Ωστόσο, η εμφάνιση κβαντικών υπολογιστών θα μπορούσε να καταστήσει αυτούς τους αλγόριθμους ευάλωτους στην αποκρυπτογράφηση, θέτοντας απειλή για την ασφάλεια του blockchain.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα UPCX, ένα σύστημα πληρωμών ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο για τον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο των πληρωμών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχει υιοθετήσει υποδομή blockchain υψηλής απόδοσης για να ταιριάζει με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι λειτουργίες σούπερ εφαρμογής της UPCX έχουν δημιουργήσει ένα απρόσκοπτο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών συναλλαγών για τη διευκόλυνση των αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών και τον εκδημοκρατισμό της ανάπτυξης και χρήσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών από πιθανές απειλές από τους κβαντικούς υπολογιστές, η UPCX δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και δεσμεύεται να αναπτύξει πορτοφόλια υλικού και αλγόριθμους κρυπτογράφησης ανθεκτικών στα κβαντικά. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών, ακόμη και ενόψει της αυξανόμενης κβαντικής υπολογιστικής ισχύος.

Η μετακβαντική κρυπτογραφία (PQC) εμφανίστηκε ως απάντηση στην πιθανή απειλή των κβαντικών υπολογιστών να γίνουν πραγματικότητα. Οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν τις τρέχουσες τεχνικές κρυπτογράφησης, ιδιαίτερα αυτές που βασίζονται σε κρυπτογραφικά συστήματα δημόσιου κλειδιού όπως το RSA και το ECC. Έτσι, η PQC στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών κρυπτογράφησης που παραμένουν ασφαλείς μπροστά στις ισχυρές δυνατότητες του κβαντικού υπολογισμού.

Βασικοί ρόλοι της μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας στη διατήρηση της ασφάλειας

Οι κρίσιμες λειτουργίες της μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας (PQC) περιλαμβάνουν:

Προστασία της τεχνολογίας Blockchain: Το Blockchain βασίζεται σε κρυπτογραφικά πρωτόκολλα για την ασφάλεια των συναλλαγών και των έξυπνων συμβάσεων, καθιστώντας το PQC ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας.

Μακροπρόθεσμη ασφάλεια δεδομένων: Ενώ οι δυνατότητες κβαντικών υπολογιστών μπορεί να εξελιχθούν γρήγορα στο μέλλον, το PQC παρέχει μια μέθοδο για την προστασία των τρεχουσών και μελλοντικών επικοινωνιών δεδομένων από την αποκρυπτογράφηση μέσω κβαντικών διαδικασιών.

Ικανότητα προσαρμογής: Οι αλγόριθμοι PQC έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνονται με τις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές με ελάχιστη διακοπή, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση και αναβάθμιση.

Σύμφωνα με τη λευκή βίβλο του UPCX και τις δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, η ομάδα UPCX σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αρχικά αλγόριθμους που βασίζονται στο πρόβλημα Ring Learning With Errors (Ring-LWE) για το μετακβαντικό του (UPCX-S), οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στο κλειδί διαδικασία δημιουργίας και επαλήθευσης για πορτοφόλια blockchain.

Το πρόβλημα Ring-LWE έχει τις ρίζες του σε κρυπτογραφικές αρχές που βασίζονται σε πλέγμα. Σε αυτό το πεδίο, ένα δίκτυο είναι ένα άπειρο σύνολο που αποτελείται από περιοδικά διατεταγμένα πολυδιάστατα σημεία, που χρησιμεύουν ως μαθηματική βάση για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων βελτιστοποίησης. Η αρχή ασφαλείας του Ring-LWE βασίζεται στη δυσκολία εύρεσης των συντομότερων κατά προσέγγιση διανυσμάτων σε μεγάλα δίκτυα. Αυτή η πρόκληση παραμένει αδιάλυτη για τους κβαντικούς υπολογιστές σε πολυωνυμικό χρόνο.

Το UPCX-S, ως αποκλειστικό σύστημα δημιουργίας και επαλήθευσης κλειδιών για πορτοφόλια blockchain, βασίζεται σε μια παραλλαγή του προβλήματος Ring-LWE. Η εφαρμογή του επικεντρώνεται σε πολλές βασικές πτυχές:

1. Βελτιστοποίηση απόδοσης:

Δεδομένης της ανάγκης για πλατφόρμες blockchain, ειδικά συστήματα πληρωμών, να διεκπεραιώνουν γρήγορα πολλές συναλλαγές, η απόδοση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Το UPCX-S δίνει προτεραιότητα στη βελτιστοποίηση αλγοριθμικής απόδοσης για να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες παραγωγής και επαλήθευσης κλειδιών εκτελούνται αποτελεσματικά, ακόμη και σε συσκευές με περιορισμένη υπολογιστική ισχύ και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

2. Ανταλλαγή μεταξύ μεγεθών κλειδιού και υπογραφής:

Οι παραδοσιακοί μετακβαντικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι απαιτούν συχνά μεγαλύτερα μεγέθη κλειδιών και υπογραφών, τα οποία μπορεί να μην είναι ιδανικά σε πρακτικές εφαρμογές. Το UPCX-S εξισορροπεί την ασφάλεια και την απόδοση επιλέγοντας προσεκτικά τις ρυθμίσεις και τη βελτιστοποίηση, μειώνοντας αποτελεσματικά τα μεγέθη κλειδιών και υπογραφών χωρίς να θυσιάζονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

3. Συμβατότητα:

Ο σχεδιασμός του UPCX-S λαμβάνει υπόψη τη συμβατότητα με την υπάρχουσα υποδομή blockchain. Αυτό εξασφαλίζει ελάχιστη τριβή κατά τη μετάβαση σε νέα συστήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων σε πορτοφόλια λογισμικού και υλικού, ενώ διατηρεί την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα, όπως ανταλλακτήρια και πύλες πληρωμής.

4. Τήρηση της διαδικασίας τυποποίησης:

Αν και το UPCX-S είναι μια προσαρμοσμένη εφαρμογή που βασίζεται σε συγκεκριμένες ανάγκες, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή του λαμβάνει πάντα υπόψη τις συστάσεις και τα πρότυπα των διεθνών φορέων τυποποίησης. Αυτή η προσέγγιση βοηθά να διασφαλιστεί ότι το UPCX-S μπορεί να εξελιχθεί σε συγχρονισμό με άλλα μέρη του κλάδου, να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και να συμβάλει στην ασφάλεια ολόκληρου του οικοσυστήματος.

Η UPCX ερευνά και βελτιστοποιεί ενεργά τις κρυπτογραφικές εφαρμογές που βασίζονται σε υπεριδιαίτερες ισογονίες ελλειπτικών καμπυλών, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για πορτοφόλια blockchain που συνδυάζει αποτελεσματικότητα και ισχυρή ασφάλεια. Αυτή η προσέγγιση εστιάζει στη δημιουργία μικρότερων μεγεθών κλειδιών για τη βελτίωση της απόδοσης αποθήκευσης και μετάδοσης.

Οι υπερμονικοί αλγόριθμοι που βασίζονται στην ισογονία είναι αξιοσημείωτοι για τα μικρότερα μήκη κλειδιών (λιγότερα από 100 byte) και τη σχετικά χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα τους. Παρά αυτά τα πλεονεκτήματα, το UPCX αναγνωρίζει τη σημασία της βελτίωσης των ταχυτήτων επεξεργασίας και βελτιστοποιεί περαιτέρω τον αλγόριθμο. Τέτοιες εξελίξεις θα συμβάλουν στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αξιοπιστίας των πορτοφολιών blockchain, ακόμη και ενόψει πιθανών μελλοντικών απειλών από τον κβαντικό υπολογιστή.

Η πλατφόρμα UPCX επιδεικνύει προνοητικότητα για την καταπολέμηση μελλοντικών κβαντικών απειλών υιοθετώντας μετακβαντικές κρυπτογραφικές τεχνολογίες. Η πλατφόρμα έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών με την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων κρυπτογράφησης μετά την κβαντική και βελτιστοποιώντας αλγόριθμους. Αυτά τα μέτρα καταδεικνύουν την προσαρμοστικότητα της UPCX στις νέες τεχνολογικές αλλαγές και την αταλάντευτη δέσμευσή της για ασφάλεια στον τομέα fintech, βελτιώνοντας σημαντικά την αξιοπιστία και την ασφάλεια του συστήματος πληρωμών της.

Μάθετε περισσότερα για το UPCX

Το UPCX είναι ένα καινοτόμο σύστημα πληρωμών ανοιχτού κώδικα που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain υψηλής απόδοσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πληρωμές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παρέχοντας απόδοση και επεκτασιμότητα που υπερβαίνει τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, συγκρίσιμες με τις πιστωτικές κάρτες και τις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου.

Επίσημη ιστοσελίδα: https://upcx.io/

Χ: https://x.com/Upcxofficial

X(upcxcmo): https://twitter.com/Yutaka_UPCXCMO

Τηλεγράφημα: https://t.me/UPCXofficial

Διχόνοια: https://discord.gg/YmtgK7NURF

Αποποίηση ευθύνης: Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελούν επενδυτική πρόσκληση ούτε προορίζονται να συνιστούν επενδυτικές συμβουλές, οικονομικές συμβουλές ή εμπορικές συμβουλές. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να διεξάγετε τη δέουσα επιμέλεια (συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με έναν επαγγελματία χρηματοοικονομικό σύμβουλο) πριν επενδύσετε ή διαπραγματευτείτε οποιουσδήποτε τίτλους και κρυπτονομίσματα.


            

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *