Το Cloud Computing Boom ενεργοποιεί τη ζήτηση για συστήματα UPS. Ένας βασικός παίκτης στις λειτουργίες του κέντρου δεδομένων 24/7

By | January 10, 2024

Λογότυπο επιχείρησης

Global Data Center UPS Market

Global Data Center UPS MarketGlobal Data Center UPS Market

Global Data Center UPS Market

Δουβλίνο, 9 Ιανουαρίου 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Η αναφορά “Data Center UPS Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunities and Forecast 2023-2028” προστέθηκε στο ResearchAndMarkets.com προσφορά.

Η παγκόσμια αγορά UPS του κέντρου δεδομένων έφτασε τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2022. Κοιτάζοντας το μέλλον, ο αναλυτής αναμένει ότι η αγορά θα φτάσει τα 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, παρουσιάζοντας ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 6,7% κατά την περίοδο 2023-2028. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για παροχή ρεύματος παγκοσμίως, η ταχεία ψηφιοποίηση και η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών λειτουργιών και η σημαντική αύξηση του υπολογιστικού νέφους αντιπροσωπεύουν μερικούς από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν την αγορά.

Data Center UPS Market Trends

Η αγορά καθοδηγείται κυρίως από την αυξανόμενη ζήτηση για συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην ταχεία ψηφιοποίηση και στην αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών λειτουργιών, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για διαθεσιμότητα κέντρων δεδομένων 24/7. Στο ίδιο μήκος κύματος, η τεράστια άνοδος του υπολογιστικού νέφους οδηγεί σε αυξανόμενο αριθμό κέντρων δεδομένων, γεγονός που, με τη σειρά του, έχει αυξήσει τη ζήτηση για συστήματα UPS. Επιπλέον, η αυξανόμενη ανάγκη για φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης οδηγεί τη ζήτηση για συστήματα UPS που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

Η αγορά τροφοδοτείται περαιτέρω από την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με το κόστος του χρόνου διακοπής λειτουργίας και της προστασίας από διακοπές ρεύματος. Εκτός από αυτό, η αυξανόμενη υιοθέτηση εύκολα επεκτάσιμων αρθρωτών συστημάτων UPS δημιουργεί επίσης κερδοφόρες ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά. Επιπλέον, η αναδυόμενη τάση στον υπολογισμό αιχμής οδηγεί τη ζήτηση για πιο συμπαγή συστήματα UPS που μπορούν να αναπτυχθούν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, γεγονός που, με τη σειρά του, δίνει ώθηση στην αγορά. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αγορά περιλαμβάνουν την ταχεία αστικοποίηση, τον πληθωρισμό στα επίπεδα διαθέσιμου εισοδήματος, την αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου, την εμφάνιση του 5G και εκτεταμένες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που πραγματοποιούνται από σημαντικούς παράγοντες.

Τμηματοποίηση βασικών αγορών

Η έκθεση παρέχει ανάλυση των βασικών τάσεων σε κάθε υποτμήμα της παγκόσμιας αναφοράς αγοράς του κέντρου δεδομένων UPS, μαζί με προβλέψεις σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο από το 2023 έως το 2028. Η αναφορά έχει κατηγοριοποιήσει την αγορά με βάση τον τύπο εξαρτημάτων, την τεχνολογία μπαταριών, χωρητικότητα, τύπος βαθμίδας, μέγεθος κέντρου δεδομένων και κάθετη τελικής χρήσης.

Πληροφορίες για τους τύπους εξαρτημάτων:

 • Λύση

 • Οι υπολοιποι

  • Υπηρεσίες

  • Διαχειρίζεται

  • Επαγγελματίας

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση της αγοράς και ανάλυση βάσει του τύπου συστατικού. Αυτό περιλαμβάνει μια λύση (εφεδρικό UPS, διαδικτυακό διαδραστικό UPS, διαδικτυακό UPS διπλής μετατροπής και άλλα) και υπηρεσίες (διαχειριζόμενες και επαγγελματικές).

Πληροφορίες τεχνολογίας μπαταρίας:

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση και ανάλυση της αγοράς με βάση την τεχνολογία μπαταριών. Αυτό περιλαμβάνει ιόντα λιθίου, σφόνδυλο και VRLA.

Κατανομή κατά χωρητικότητα:

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση και ανάλυση της αγοράς με βάση τη χωρητικότητα. Αυτό περιλαμβάνει ισχύ μικρότερη ή ίση με 500 kVA, 500 kva έως 1000 kVA και μεγαλύτερη από 1000 kVA.

Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους επιπέδων:

 • ΕΠΙΠΕΔΑ I και II

 • ΕΠΙΠΕΔΟ III

 • ΕΠΙΠΕΔΟ IV

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση και ανάλυση της αγοράς με βάση τον τύπο της βαθμίδας. Αυτό περιλαμβάνει τα TIER I και II, TIER III και TIER IV.

Πληροφορίες μεγέθους κέντρου δεδομένων:

 • Μικρά κέντρα δεδομένων

 • Κέντρα δεδομένων μεσαίου μεγέθους

 • Μεγάλα κέντρα δεδομένων

Η έκθεση παρείχε λεπτομερή ανάλυση και ανάλυση της αγοράς με βάση το μέγεθος του κέντρου δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει μικρά κέντρα δεδομένων, μεσαίου μεγέθους κέντρα δεδομένων και μεγάλα κέντρα δεδομένων. Σύμφωνα με την έκθεση, τα μικρά κέντρα δεδομένων αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο τμήμα.

Κατακόρυφες πληροφορίες τελικής χρήσης:

Στην έκθεση παρέχεται επίσης λεπτομερής ανάλυση της αγοράς και ανάλυση με βάση τον κλάδο τελικής χρήσης. Αυτό περιλαμβάνει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μεταποίηση, τεχνολογία πληροφοριών, ενέργεια, υγειονομική περίθαλψη, κυβέρνηση, ψυχαγωγία και μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με την έκθεση, η τεχνολογία της πληροφορίας κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Περιφερειακές επισκοπήσεις:

Η έκθεση παρείχε επίσης μια ολοκληρωμένη ανάλυση όλων των μεγάλων περιφερειακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής (Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς). Ευρώπη (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία και άλλες). Ασίας-Ειρηνικού (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Κορέα, Αυστραλία, Ινδονησία και άλλα). Λατινική Αμερική (Βραζιλία, Μεξικό και άλλα). και τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Σύμφωνα με την έκθεση, η Βόρεια Αμερική ήταν η μεγαλύτερη αγορά για UPS κέντρων δεδομένων. Μερικοί από τους παράγοντες που οδηγούν την αγορά στη Βόρεια Αμερική περιλαμβάνουν τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, τη σημαντική άνοδο του cloud computing, την ταχεία ψηφιοποίηση κ.λπ.

Ανταγωνιστικό τοπίο

Η έκθεση παρείχε επίσης μια ολοκληρωμένη ανάλυση του ανταγωνιστικού τοπίου της αγοράς. Στην έκθεση καλύπτονται αναλύσεις ανταγωνισμού, όπως η δομή της αγοράς, το μερίδιο αγοράς των βασικών παραγόντων, η θέση των παικτών, οι στρατηγικές κορυφαίας νίκης, ο ανταγωνιστικός πίνακας ελέγχου και το τεταρτημόριο αξιολόγησης της εταιρείας. Δόθηκαν επίσης αναλυτικά προφίλ όλων των μεγάλων εταιρειών. Μερικές από τις επιχειρήσεις που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

 • ΑΒΒ ΑΓ

 • CyberPower Systems Inc.

 • Delta Electronics Inc.

 • Eaton Corporation plc

 • General Electric Company

 • Kohler Uninterruptible Power (Ireland) Limited

 • Εξαιρετική

 • Mitsubishi Electric Company

 • RPS Spa (Riello Elettronica SpA)

 • Schneider Electric SE

 • Solaredge Technologies Inc.

 • Εταιρεία Toshiba

 • Εταιρεία του Ομίλου Vertiv

Λάβετε υπόψη ότι αυτή είναι μόνο μια μερική λίστα εταιρειών και η πλήρης λίστα παρέχεται στην αναφορά.

Βασικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό αναφοράς

Λεπτομέριες

Αριθμός σελίδων

142

Προβλεπόμενη περίοδος

2022-2028

Εκτιμώμενη αγοραία αξία (USD) το 2022

6,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Προβλεπόμενη αγοραία αξία (USD) έως το 2028

9,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης

6,9%

Καλυπτόμενες περιοχές

Παγκόσμια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκθεση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.researchandmarkets.com/r/2025ei

Σχετικά με το ResearchAndMarkets.com
Το ResearchAndMarkets.com είναι η κορυφαία πηγή αναφορών έρευνας αγοράς και δεδομένων διεθνών αγορών παγκοσμίως. Σας παρέχουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τις διεθνείς και περιφερειακές αγορές, τους βασικούς κλάδους, τις μεγαλύτερες εταιρείες, τα νέα προϊόντα και τις τελευταίες τάσεις.

Συνημμένο

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood,Senior Press Manager press@researchandmarkets.com For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./ CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *